พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร “เอื้อธุรกิจไทยดำเนินการได้”

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร “เอื้อธุรกิจไทยดำเนินการได้”

ชวน หวังสุนทรชัย ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 5 มีนาคม 2562