พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อนาคตแรงงานภาคเกษตรไทย บนความท้าทายใหม่

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อนาคตแรงงานภาคเกษตรไทย บนความท้าทายใหม่

กัมพล ปั้นตะกั่ว ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 12มีนาคม 2562