พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “ต้นทุน – ค่าใช้จ่าย” บริการขนส่งสาธารณะคนกทม. ปรับอย่างไรให้เป็นธรรม

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “ต้นทุน – ค่าใช้จ่าย” บริการขนส่งสาธารณะคนกทม. ปรับอย่างไรให้เป็นธรรม

กิตติยา ยิษฐาณิชกุล ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 19 มีนาคม 2562