พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ข้อคิดการใช้อำนาจรัฐ กรณีเหมืองทองอัครา

รัฐบาลไทยจะต้องนำภาษีไปจ่ายชดเชยเอกชนอีกหรือไม่? ในกรณี ข้อพิพาทเหมืองทองคำอัครา ในกรณีนี้ รัฐบาลไทยมีหน้าที่ต้องชี้แจงและพิสูจน์ให้ชัด พร้อมแสดงข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า

การใช้ คำสั่ง ม.44 ยกเลิกสัมปทานระงับการทำเหมืองทองคำ “ไม่เลือกปฏิบัติ” และ “เป็นทางเลือกเดียว” ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

ฟังการวิเคราะห์ประเด็นนี้ พร้อม กรณีตัวอย่าง แนวปฏิบัติ บรรทัดฐานในอดีตที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เคยตีความการใช้อำนาจของรัฐบาลอาร์เจนตินาในปี 2546 จาก ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี นักวิชาการ ด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนา ทีดีอาร์ไอ
ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 9 เมษายน 2562