พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เชื่อมโยงสิทธิประกันสังคม เติมเต็มศักยภาพแรงงานอาเซียน

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กับการสมทบระยะยาว แม้มีข้อดี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่อาจไม่จูงใจทั้งลูกจ้าง นายจ้างหักเงินสมทบเข้ากองทุน โดยเฉพาะกรณีผู้ย้ายการทำงานไปต่างประเทศ หรือในอาเซียน

ทางที่ดีจะช่วยจูงใจได้ คือ สิทธิดังกล่าวควรเคลื่อนย้ายติดตัวลูกจ้างไปได้ ไม่ว่าจะย้ายเข้า-ออกประเทศใด โดยเฉพาะในอาเซียน

หลายประเทศเริ่ม มองเห็นปัญหานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการมีหลักประกันเงินออมยามวัยชรา กรณีของไทยก็เช่นเดียวกัน ที่มีปัญหา คนวัยทำงานหนุ่ม-สาวย้ายไปทำงานต่างประเทศ เมื่อกลับมาไทยหรือในยามเกษียณ ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสะสมรองรับเตรียมไว้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อเสนอ การคงสิทธิและการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในอาเซียน จาก ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร นักวิชาการ ด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม ทีดีอาร์ไอ ออกอากาศ ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 9 เมษายน 2562