อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

TDRI Annual Public Conference 2019 
“สังคมอายุยืน: แข่งขันได้ และอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร?”

เอกสารประกอบการนำเสนอ หัวข้อ อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน?  โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)

Download (PDF, 2.89MB)