พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไรในสังคมอายุยืน? โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล และ คุณณิชมน ทองพัฒน์

TDRI Annual Public Conference 2019 
สังคมอายุยืน: แข่งขันได้ และอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร?”

เอกสารประกอบการนำเสนอ หัวข้อ พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไรในสังคมอายุยืน? โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล และ คุณณิชมน ทองพัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แขกรับเชิญ:  ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

Download (PDF, 5.95MB)