เตรียมพร้อมสุขภาพและการเงินอย่างไร เพื่อรองรับสังคมอายุยืน? โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ดร.นฎา วะสี

TDRI Annual Public Conference 2019 
“สังคมอายุยืน: แข่งขันได้ และอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร?”

เอกสารประกอบการนำเสนอ หัวข้อ เตรียมพร้อมสุขภาพและการเงินอย่างไร เพื่อรองรับสังคมอายุยืน? โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

และ ดร.นฎา วะสี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

แขกรับเชิญ: ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร

Download (PDF , 3.69MB)