ทำงานและเรียนรู้อย่างไร ในสังคมอายุยืน? โดย คุณณิชา พิทยาพงศกร

TDRI Annual Public Conference 2019 
“สังคมอายุยืน: แข่งขันได้ และอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร?”

เอกสารประกอบการนำเสนอ หัวข้อ ทำงานและเรียนรู้อย่างไร ในสังคมอายุยืน?   โดย คุณณิชา พิทยาพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แขกรับเชิญ: คุณอริญญา เถลิงศรี  กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่ง ภูมิภาคอาเซียน (SEAC)

Download (PDF, 3.09MB)