พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อุดช่องโหว่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ จากหลายบทเรียนค่าโง่กระทบประชาชน

บทเรียน เสีย “ค่าโง่” ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ …แต่อะไรกันแน่ที่โง่?

สัญญาโง่ เพราะ สัญญาเขียนมาไม่ดี ทำให้การรักษาผลประโยชน์ของประเทศทำไม่ได้ ใช่หรือไม่?

หรือจริงๆ สัญญาไม่ได้เลวร้าย แต่ “วิธีการ” ยกเลิกสัญญาโดยรัฐอาจมีปัญหาเสียเอง รวมถึงบางกรณีที่ไม่เปิดเผยสัญญาสัมปทานให้สาธารณรับรู้ ตรวจสอบ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ตั้งข้อสังเกตถึง “ค่าโง่” จาก 3 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ

เพิ่มเติมใน บทสัมภาษณ์เรื่อง “อุดช่องโหว่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ จากหลายบทเรียนค่าโง่กระทบประชาชน” ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี ทีดีอาร์ไอ ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 30 เมษายน 2562