คิดยกกำลังสอง: จะอยู่อย่างไร…ในโลกพลิกผัน?

อ่านการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยแนวคิด “VUCA”

เราต่างกำลังอยู่ในช่วงที่โลกพลิกผัน ปั่นป่วนอย่างมาก ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง

เมื่อโลกเปลี่ยนไว ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ แนวคิด “VUCA” ช่วยจับกระแส เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไร ทำความเข้าใจ แล้วปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง: จะอยู่อย่างไร…ในโลกพลิกผัน? ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 24 มิ.ย. 2562

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส