พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน?

อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 11 มิ.ย. 2562