พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เตรียมพร้อมสุขภาพและการเงินอย่างไร เพื่อรองรับสังคมอายุยืน?

เงินก็ต้องพร้อม สุขภาพก็ต้องดี เพราะวันนี้เราอยู่ในยุคสังคมอายุยืน

เมื่อคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น โดยล่าสุดในปี 2560 มีคนไทยอายุยืนกว่า 100 ปีแล้วถึง 9,041 คน สุขภาพและการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับประชากรไทย แต่วันนี้นโยบายเพื่อความเป็นอยู่และชีวิตคนยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะ ระบบการออมเพื่อมีบำนาญ ของแรงงานนอกระบบ

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง หยิบข้อเสนอและทางออกเรื่องการออม/สุขภาพ ให้กับวัยแรงงาน โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ ดร.นฎา วะสี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่นำเสนอในงาน TDRI Annual Public Conference 2019 “สังคมอายุยืน: แข่งขันได้ และอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร?” มาไฮไลท์ช่วงตอนที่สำคัญ ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 4 มิ.ย. 62