พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แข่งขัน และเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ในสังคมอายุยืน ?

คนไทยจำนวนมากจะอายุยืนขึ้น ในสภาพสังคมสูงวัย น่าห่วงว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้อีกอย่างไร และผู้ประกอบการจะติดอุปสรรคเพราะขาดแรงงานหรือไม่ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู เผยผลการศึกษา เทียบตัวอย่างญี่ปุ่นว่าไม่เสมอไปที่สังคมสูงวัยจะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะแย่ลง รวมถึงตัวอย่างภาคเอกชนของไทยที่เริ่มขยายศักยภาพสินค้า – บริการ รับกับสภาพสังคมสูงวัยกันบ้างแล้ว

ติดตามในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง โดย CU radio x TDRI ออกอากาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2562