คิดยกกำลังสอง: สร้างมหาวิทยาลัยให้ฟูมฟัก…นักนวัตกรรม

จะเป็นนักนวัตกรรม สร้างสรรค์ เปลี่ยนโลกได้อย่างไร? เมื่อสิ่งที่มหาวิทยาลัยฟูมฟัก กลับไม่ไปกับการสร้างนักนวัตกรรม

หากเป็นเช่นนี้แล้ว โอกาสที่จะพัฒนาคนให้เป็นนักนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง: สร้างมหาวิทยาลัยให้ฟูมฟัก…นักนวัตกรรม

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 22 ก.ค. 2562

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส