ทางเลือก-ทางรอดของไทยในสงครามการค้า

งานเสวนา  ทางเลือก-ทางรอดของไทยในสงครามการค้า”

ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น
สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30-12:00 น.
ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

เทปบันทึกงานเสวนา

เอกสารประกอบงานสัมมนา

 

“เอเชียตะวันออกกับทางเลือกของไทยในสงครามการค้า”
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

Download (PDF, 5.13MB)

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา