มาตรการอะไร…จะช่วยกู้วิกฤตขยะทะเลไทยได้ทัน

ขยะทะเลไทยมีมากติดท๊อป 6 ของโลก โดยเฉพาะขยะ “พลาสติก” ซึ่งได้สร้างปัญหาทำร้ายและทำลายชีวิตสัตว์น้ำหลายชนิดมานับไม่ถ้วน

แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่า “เรา” ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปัญหานี้ เพราะแม้จะทิ้งถูกที่ แต่ถ้ากำจัดไม่ถูกทาง ขยะ / เศษซากของเหลือใช้ ก็ไหลลงสู่ทะเล เช่นกัน

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการ ทีมนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว ทีดีอาร์ไอ เปิดข้อมูลจากงานวิจัย ที่มาต้นตอของขยะทะเลไทย เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ สู่ข้อเสนอมาตรการกู้วิกฤตขยะทะเลปัญหาของไทยที่ส่งผลในระดับโลก

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 6 สิงหาคม 2562