ไม่เปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส: นโยบายความปลอดภัย…เดินหน้าหรือถอยหลัง?

นโยบายความปลอดภัยทางถนนเดินหน้า หรือถอยหลัง? เมื่อยังไม่บังคับเปลี่ยนรถตู้ เป็นมินิบัส

แม้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง มีความจำเป็นต่อการเดินของผู้คน แต่รถตู้ประจำทางส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงให้รับคนได้ถึง 13-14 คน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

ที่ผ่านมา รถตู้ได้รับการจดทะเบียนให้บริการประจำทางได้ ส่วนหนึ่งเพราะ ระบบขนส่งสาธารณะของไทยที่ยังไม่ดีและเพียงพอ แต่เพิ่มเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน จึงมีนโยบายเปลี่ยนรถตู้ที่ครบอายุ 10 ปีเป็นมินิบัส แต่แล้วเร็วๆนี้มีการเปลี่ยนนโยบายขยายอายุรถตู้และไม่บังคับเปลี่ยนเป็นมินิบัส…ดังนั้น คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยสารรถตู้อาจอยู่บนความเสี่ยงเหมือนเดิมหรือไม่ และปัญหาของรถตู้ควรบริหารจัดการเชิงระบบอย่างไร

ชวนคิด ชวนคุย เรื่องนี้กับ ดร.สุเมธ องกิตตกุล ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ ทางรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 20 สิงหาคม 2560