ทำงานหลังเกษียณ – ได้เรียนตลอดชีวิต : ทางรอดของคนไทยในสังคมอายุยืน

การบรรยายเรื่อง ทำงานและเรียนรู้อย่างไรในสังคมอายุยืน? โดย ณิชา พิทยาพงศกร

สรุปโดย: กชกร ความเจริญ

Download