ทำงานหลังเกษียณ – ได้เรียนตลอดชีวิต : ทางรอดของคนไทยในสังคมอายุยืน

ที่มา : การบรรยายเรื่อง ทำงานและเรียนรู้อย่างไรในสังคมอายุยืน? โดย ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัย ด้านนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยมี คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ผู้ก่อตั้งและกระบวนกรด้านสร้างสรรค์ความรู้ บริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทีม จำกัด เป็นแขกรับเชิญ ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “สังคมอายุยืน: แข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร?” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สรุปโดย กชกร ความเจริญ