อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย

หน่วยงานTDRI x สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่2019-09-03
สถานที่โรงแรมแมนดาริน

เอกสารประกอบ

รับชมย้อนหลัง