ผังเมือง เรื่องของใคร (กำหนด)?

ทำอย่างไร จะช่วยให้การวางผังเมืองไปได้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

หนึ่งในตัวแปรสำคัญคือการมีข้อมูลที่ดี  เพื่อประกอบการวางผังเมือง และข้อมูลหนึ่งที่สำคัญคือ ‘ข้อมูลประชากร’

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาการเก็บ ปรับปรุง ‘ข้อมูลประชากร’  ที่ไม่ดี – ทันสมัยพอ หากสามารถปรับปรุงจุดอ่อนนี้ได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้การวางผังเมืองสอดรับกับแนวโน้มความเจริญเติบโตของเมือง ลดปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นที่  และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ติดตามเพิ่มเติมจาก  อลงกรณ์ ฉลาดสุข นักวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 24 กันยายน 2562