‘ชิม ช้อป ใช้’ ผลประโยชน์แท้จริงตกที่ใคร?

ชิม ช้อป ใช้ มาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ผลประโยชน์จะตกถึงกลุ่มที่มีปัญหา ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจจริงๆแค่ไหน

และมาตรการ มารดา ประชารัฐ ที่รัฐบาลมุ่งหวัง ยกระดับคุณภาพชีวิติประชาชน
กลับเจอปัญหามีคนใช้สิทธิน้อยได้อย่างไร

ดร. นณริฏ พิศลยบุตร วิเคราะห์สองนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเร่งเครื่องดำเนินงานในขณะนี้ ติดตาม ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง