พินิจเศรษฐกิจการเมือง: หมอกควัน ฝุ่นพิษ แก้วัฏจักรปัญหา ต้องปรับที่ ‘ระบบราชการ’

ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นครั้งคราว หรือเฉพาะปี แต่ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นตลอดในหลายจังหวัดนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ทบทวนปัญหาหมอกควันของไทย วิเคราะห์ งบฯและการจัดการที่ไม่บูรณาการ คำตอบสำคัญว่าทำไมคนไทยต้องเผชิญ ปัญหาหมอกควันกันทุกปี แก้ไขปัญหานี้ควรทำอย่างไร ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 22 ต.ค. 2562