พินิจเศรษฐกิจการเมือง: สิ่งที่ไทยยังขาดในการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ตามาตรฐานสากล

สิทธิแรงงานไม่ใช่ ประเด็นที่เพิ่งถูกหยิบยกมาเป็นเงื่อนไข ตัดสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง วิเคราะห์กรณีที่ไทยถูกตัดสินจีเอสพี และการยังไม่ลงนามอนุสัญญา ILO 87 – 98

อะไรคือสาเหตุ และแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้ไทยยังไม่ลงนามอนุสัญญาดังกล่าว พร้อมข้อเสนอการคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกแรงงานไทยหรือต่างชาติ
ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562