คิดยกกำลังสอง: ต้องกำกับแพลตฟอร์ม…พร้อมลุยไหม?

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของธุรกิจบนแพลตฟอร์ม สร้างผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
แต่ก็ทำให้ธุรกิจแบบเดิมถูกกระทบ

การแข่งขันภายใต้กติกาแตกต่าง กำลังสร้างปัญหาในหลายธุรกิจ ที่ผ่านมาจึงถกเถียงกันว่า ควรคิดและกำกับธุรกิจบนแพลตฟอร์มให้เสมอภาคกับธุรกิจเดิมหรือไม่
.
ติดตามเพิ่มเติมในคิดยกำลังสอง ตอนล่าสุดพร้อมข้อเสนอ “ให้ธุรกิจทั้งสองมีกติกาเสมอภาค แต่ไม่ต้องเหมือนกัน” รายละเอียดเป็นอย่างไร ฟังจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ออกอากาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส