พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปฏิรูปรถเมล์ไทย กลไกสำคัญคือประชาชนมีส่วนร่วม

รอนาน เส้นทางไม่ครอบคลุม สภาพรถแย่ ขับขี่ไม่สุภาพ บริการไม่น่าประทับใจ ฯลฯ คือ สภาพจริงของปัญหารถเมล์ไทยที่หลายคนเคยเผชิญ เพื่อปรับปรุง ปฏิรูปรถเมล์ไทย ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ จึงต้องมีการปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบครบทุกด้าน

โดยหลักสำคัญคือประชาชนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม ดร.สุเมธ องกิตตกุล อธิบายต้นตอปัญหาคุณภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการเมล์กรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่กลไกการปฏิรูปที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยในช่วงสิ้นปีนี้มีการประชาสัมพัมพธ์เพื่อให้ผู้ใช้ได้คิดออกแบบเลขสายรถเมล์ใหม่ ควบคู่กับการศึกษาวิจัยที่จะนำไปสู่การกำกับที่ดีของรัฐ และบริการคุณภาพโดยเอกชน ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562