พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ตลาดแรงงานของไทยกำลังจะมีปัญหาการว่างงานที่รุนแรงจริงหรือไม่ ?

สถานการณ์ว่างงานขยับใกล้เส้นวิกฤต จริงหรือไม่ ดูได้จากอะไร? และค่าจ้างขั้นต่ำถึงเวลาปรับแล้วหรือยัง ?

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จับ 3 สัญญาณ วิเคราะห์ตลาดแรงงานของไทย เตือนภาครัฐ นายจ้างและแรงงาน พร้อมข้อเสนอนโยบายแก้ไขปัญหา ติดตามเพิ่มเติมใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 เมื่อ 26 พ.ย. 2562