Daily In Depth: 4ไม่ กับข้อเสนอมาตรการแก้ฝุ่น

THE STANDARD Daily 

ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ร่วมให้ข้อเสนอจัดลำดับความสำคัญของมาตรการแก้ปัญหาเพื่อให้เราฝ่าวิกฤติฝุ่นไปได้แบบมีทิศทาง ในวิกฤติ PM 2.5 มีนโยบายแบบไหนบ้างที่เข้าท่า ควรรีบทำไม่ต้องรอ และแบบไหนที่ทำแล้วไม่เข้าท่า ทำไปก็ไม่คุ้มเสีย