คิดยกกำลังสอง: มาอ่านหนังสือ ให้ลูกฟังกันเถอะ

การอ่านออกเสียงให้ลูกฟัง สร้างพลังพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้

หากอยากให้ลูกฉลาด…พ่อแม่จึงควรอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนเปิดหนังสือ Read Aloud Handbook ดูว่า การอ่านออกเสียงนั้นมีพลังอย่างไร ทำไมพ่อแม่จึงควรทำ ไม่ว่าลูกจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตาม

ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 20 มกราคม 2563

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส