พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เศรษฐกิจไทย ในความปั่นป่วน Disruptive Technology

เศรษฐกิจไทย ในความปั่นป่วน Disruptive Technology โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563