พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปัญหาขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่น ส่งสัญญาณอะไรถึงไทย

ขณะที่แรงงานไทยกำลังตกงาน ที่ญี่ปุ่นสถานการณ์ดูเหมือนจะตรงกันข้าม ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายด้านแรงงาน พาสำรวจ 10 งานในญี่ปุ่น ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมข้อสังเกตต่อนโยบายแก้ปัญหาแรงงานรับมือสังคมสูงวัยของญี่ปุ่น ที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนไทยให้ต้องปรับนโยบายด้านแรงงานรับสังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน

ออกอากาศในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563