คิดยกกำลังสอง: ประชาธิปไตย…ไม่ใช่แค่กินได้

ในภาวะวิกฤต โควิด-19 ระบาด ประเทศที่ไม่ประชาธิปไตยอย่างจีน จัดการวิกฤตได้ดีกว่าหรือไม่? เพื่อหาคำตอบนี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ พาย้อนดู ประวัติศาสตร์โลก 40 ปี ที่มีโรคระบาดทำให้คนเสียชีวิต กลับพบว่า

“ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะมีคนเสียชีวิตน้อยกว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย”

ดังนั้น หากจีนเป็นประชาธิปไตย คนจะเสียชีวิตจะน้อยกว่าที่เป็น ใช่หรือไม่?

ติดตามการวิเคราะห์ ความสำเร็จเบื้องหน้าของจีนที่เราเห็น กับเบื้องหลังที่ยังมีปัญหาหลายอย่างซ่อนอยู่ เพื่อเป็นบทเรียนตัวอย่างสำหรับรัฐบาลให้ต้อง “เพิ่มขีดความสามารถ” และไม่ละทิ้ง “ความเป็นประชาธิปไตย” ใน คิดยกกำลังสองตอน ประชาธิปไตย…ไม่ใช่แค่กินได้

ออกอากาศเมื่อ 30 มีนาคม 2563 ทางไทยพีบีเอส ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส