พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มาตรการเศรษฐกิจ และการจัดการด้านสาธารณสุขไทย ในวิกฤต โควิด-19

มาตรการเศรษฐกิจ และการจัดการด้านสาธารณสุขไทย ในวิกฤต โควิด-19 วิเคราะห์โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนองออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 31 มีนาคม 2563