พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อยู่บ้าน ลดโรคระบาด แต่ “บ้าน” อาจไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

กักตัวอยู่บ้านปลอดภัย ไม่ติดโควิด-19 แต่อาจไม่ปลอดภัยจากปัญหาความรุนแรงภายในบ้าน

ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร นักวิชาการนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม ชี้ให้เห็นปัญหาดังกล่าว จากสถานการณ์และสถิติความรุนแรงในครอบครัวจากหลายประเทศ เมื่อรัฐบาลมีมาตรการให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน

ติดตามเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีของประเทศไทย ภาครัฐควรทำอะไร เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและคุ้มครองโดยเฉพาเด็กและสตรีในช่วงโควิด-19ระบาด

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 21 พ.ค. 2563