คิดยกกำลังสอง: จัดการอย่างไร…คนไทยจะกลับบ้าน?

การคัดกรองคนไทยในต่างแดนที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน Fit to fly คือคำตอบที่ดีและมีประสิทธิภาพจริง หรือไม่

เมื่อคนไทยในต่างแดน ที่ต้องการกลับไทยก็ควรได้กลับบ้าน รัฐจำเป็นต้องมีกลไกและการสื่อสารที่ดีเพื่อคนไทยทุกคนทั้งในและต่างประเทศปลอดภัยจากโควิค-19

การเลือกใช้ใบรับรองแพทย์ กลั่นกรองโดยแพทย์หรือสถานฑูตก่อนวันเดินทางนั้นอาจมีประโยชน์ให้รู้สึกว่าปลอดภัย หรือ ดีกว่าไม่ทำ แต่ในความเป็นจริง วิธีการดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดและปัญหาหลายอย่าง อีกทั้ง อาการโควิด-19 ใช้ระยะเวลาฟักตัวกว่าจะแสดงอาการ

ดังนั้นกลไกเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจริง ควรทำอย่างไร พร้อมชวนทบทวนมาตรการเพื่อความปลอดภัยของไทยที่ผ่านมา มีหลายอย่างที่ทำแล้วได้ไม่คุ้มเสีย หรือแล้วสบายใจแต่ไม่ได้ปลอดภัยจริง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 6 เมษายน 2563 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส