คิดยกกำลังสอง: รักษาสภาพคล่อง…ป้องกันระบบเศรษฐกิจ

กองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน…ให้ผลดีต่อระบบการเงินและตลาดหุ้นกู้จริงหรือไม่
.
ในภาวะเช่นนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล ไม่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนจะเกิดผลอะไรตามมา
.
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์การมี กองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ว่าเหมาะควรหรือไม่ ซึ่งหากมีแล้วควรระวังอะไร พร้อมดูตัวอย่างอีกในหลายประเทศที่ใช้กองทุนดังกล่าวประคองเศรษฐกิจในช่วงวิกฤต
 
ติดตามเพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ตอน รักษาสภาพคล่อง…ป้องกันระบบเศรษฐกิจ สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส