พินิจเศรษฐกิจการเมือง: The Hammer and The dance: จะทุบหรือคลาย นโยบายต้องคำนึงถึงความเปราะบางรายจังหวัด

การจัดการ รับมือโควิด-19 ของประเทศไทย ใช้มาตรการคุมเข้ม จนถึงตอนนี้ได้เข้าสู่ระยะผ่อนคลาย เช่น เปิดห้าง เปิดกิจการต่างๆ ตามแนวทาง The Hammer and The dance

แต่การทุบ ด้วย มาตรการ Hammer คุมเข้ม ปิดกิจการ และการค้าขายได้สร้างผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมในรายจังหวัดแตกต่างกัน รวมถึงการเริ่มผ่อนคลาย หรือ dance ในระยะนี้ ก็ยังไม่สามารถทำให้กลุ่มคนและธุรกิจเปราะบางในหลายจังหวัดยังไม่สามารถฟื้นคืนมาได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ดร. นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้นำข้อมูลความเปราะทางเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดมาวิเคราะห์

ให้สัมภาษณ์กับ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 19 พ.ค. 2563