พินิจเศรษฐกิจการเมือง: Work from home ส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กรและพนักงาน – กรณีศึกษาทีดีอาร์ไอ

หาก work from home จะอยู่ต่อไป ทำไมควรเป็นความสมัครใจดีกว่านโยบายบังคับ?

เมื่อพนักงานออฟฟิศต้องปรับเปลี่ยนชีวิต “ทำงานจากที่บ้าน” จะได้มากกว่าเสียหรือไม่ ทั้งกับตัวพนักงานและองค์กร รวมถึงสังคมโดยรวม

ติดตามผลสำรวจ ประโยชน์และผลกระทบจากนโยบาย work from home ขององค์กร กรณีศึกษาพนักงานทีดีอาร์ไอ ที่อาจเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับ องค์กรที่กำลังพิจารณาว่า Work from home ควรเป็นนโยบายระยะยาวของออฟฟิศหรือไม่? ควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง จาก ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู