โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

เอกสารประกอบการนำเสนอ

Download (PDF, 1.74MB)

สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น

Download (PDF, 344KB)