โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

หน่วยงานกลต. x TDRI
วันที่2020-05-15
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 TDRI

Facebook live งานสัมมนาออนไลน์

เอกสารประกอบการนำเสนอ

Download (PDF, 1.74MB)

สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น

Download (PDF, 344KB)