คิดยกกำลังสอง: โควิด… ลดหรือเร่ง เหลื่อมล้ำ?

ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะยิ่งรุนแรงขึ้น หรือลดน้อยลง? หลังทั่วโลกมีคนจนเพิ่มมากขึ้น จากพิษ โควิด-19

ในอดีตมีข้อค้นพบว่า การเกิดโรคระบาดคือหนึ่งในปัจจัยช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ แต่ปัจจุบันโควิด-19 กลับมีแนวโน้มไม่เป็นเช่นนั้น…

ติดตามการวิเคราะห์ โควิด-19 จะเป็นตัวเร่งหรือลดความเหลื่อมล้ำ เพราะสุดท้าย คนที่ยิ่งจน…ยิ่งฟื้นตัวยากกว่าและตายจากโควิดมากกกว่า ในคิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส