คิดยกกำลังสอง: โควิด-19 กับก้าวของมหาวิทยาลัยไทย

การปรับการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในช่วงโควิด-19 เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยยังมีปัญหานักศึกษาบางส่วนไม่มีคอมพิวเตอร์หรือยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง

หากการศึกษาไทยใช้โควิด เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เมื่อผ่านวิกฤตไปจะสามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียน สร้างการเรียนรู้ใหม่ เป็น “ห้องเรียนกลับทาง” ได้

ติดตามเพิ่มเติม ปัญหาช่องว่างทางการศึกษาออนไลน์ และ การปรับสู่ห้องเรียนกลับทาง การเรียนการสอนจะมีหน้าตาอย่างไร ในคิดยกกำลังสองตอน โควิด-19 กับก้าวของมหาวิทยาลัยไทย

ออกอากาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2563 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส