คิดยกกำลังสอง: ออนไซต์ ออนแอร์ ออนไลน์…อย่างไหนคือคำตอบ?

ออนไซต์ ออนแอร์ ออนไลน์…อย่างไหนคือคำตอบ?

การเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. การเรียนผ่านออนแอร์ หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยังพบปัญหา และเรียนออนไลน์ก็ยังมีนักเรียนที่อุปกรณ์ไม่พร้อม อีกทั้งไม่ได้เหมาะกับทุกวัย

การเรียนแต่ละแบบมีทั้งจุดดี จุดด้อย ก่อนเปิดเทอมโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆควรพิจารณาเตรียมการเรียนการสอนผสมผสานทั้งสามแบบให้เหมาะสม ซึ่งควรทำอย่างไร ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ออกอากาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านสามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส