คิดยกกำลังสอง: ทำงานที่บ้าน…เปลี่ยนผ่านสู่ “นิวนอร์มัล”

ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด พนักงานออฟฟิศอาจเริ่มคุ้นชินกับการทำงานที่บ้าน แต่หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ไป “การทำงานที่บ้าน” จะเป็น new normal ซึ่งควรจะเป็นนโยบายระยะยาวขององค์กรเลยหรือไม่?

การสำรวจผลลัพธ์การทำงานบ้านกับพนักงานของ ทีดีอาร์ไอ พบว่า เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่ตกกับพนักงาน และนำมาสู่การกำหนดนโยบายขององค์กรให้พนักงานเลือกทำงานจากที่บ้านได้

การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากออฟฟิศไปเป็นที่บ้านเกิดประโยชน์กับพนักงานและออฟฟิศอย่างไร เพิ่มเติมใน ผลสำรวจ ผลกระทบของการทำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอาร์ไอ โดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู และ เมธาวี รัชตวิจิน

และจะเปลี่ยนผ่านสู่ New normal จริงต้องทำอย่างไร จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน ทำงานที่บ้าน…เปลี่ยนผ่านสู่ “นิวนอร์มัล”

ท่านสามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส