พินิจเศรษฐกิจการเมือง: โควิด-19 ใครบ้างได้รับผลกระทบ โดยรัฐต้องช่วยเหลือครบทุกคน

โควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือ กลุ่มคนเปราะบาง ดร.สมชัย จิตสุชน เล่าถึง ผลสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์มาตรการเยียวยาช่วยเหลือ และการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในหลายโครงการยังมีความน่าเป็นห่วง แนะควรมีกลไกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระเพื่อดูความคุ้มค่า และทั่วถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นคีย์สำคัญคือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบในแต่ละโครงการ

ติดตามเพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 16 มิ.ย. 2563