มองเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรประชาชนมั่นใจท่องเที่ยวได้หลังโควิด-19 ลดระบาด

หลังจังหวัดระยองพบผู้ป่วยติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ได้ได้รับการกักตัว ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในจังหวัด

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไร  The Reporters ชวน ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ 

ออกอากาศทาง The Reporters Facebook live เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563