พินิจเศรษฐกิจการเมือง: หลังโควิด-19 ฟื้นคืนการท่องเที่ยวอย่างไร ให้ธรรมชาติฟื้นคืนด้วย

ช่วงโควิด-19 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู แต่ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซา
เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเราจะยังคงฟื้นฟูธรรมชาติไปด้วยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวไปด้วยได้อย่างไร ?

ร่วมคิดปรับนโยบายด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน กับ ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ พูดคุยในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 23 มิ.ย. 2563