พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ผลกระทบ โควิด-19 ต่อจีดีพี และการมีงานทำ

ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว ก่อนเกิดโควิด-19 ระบาดในไทย พบว่า อัตราว่างงานเฉลี่ยประมาณ 1% แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนปีนี้ พบว่า เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็น 1.71%

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ผู้มีงานประจำ (ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้) แต่ไม่ทำงานสูงมากถึง 2.9 ล้านคน หรือเพิ่มจากเดือน มี.ค. 314% อีกทั้งเมื่อดูการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในสาขาการผลิตที่มีทั้งหมด 21 สาขา พบว่า มี 15 สาขาที่การจ้างงานลดลงในเดือนเมษายน และมีสาขาที่จ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 6 สาขาเท่านั้น แสดงให้เห็นผลกระทบจากโควิค-19 ได้แผ่ขยายผลกระทบเกือบทุกภาคการผลิต

ติดตามผลการวิเคราะห์ การจ้างงาน และว่างงาน จากโควิด-19 จาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายทรัพยากรมนุษย์ ติดตามผลการวิเคราะห์ การจ้างงาน และว่างงาน จากโควิด-19 จาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายทรัพยากรมนุษย์ ที่ชวนให้ทบทวนถึงนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง GDP กับการว่างงาน ที่ https://tdri.or.th/2020/06/covid-19-labour-market-impact-in-thailand/