พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มองอนาคตเศรษฐกิจโลกถึงไทย จะเป็นอย่างไรหลัง โควิด-19?

โลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร และสภาพเศรษฐกิจโลกถึงไทย พร้อมแค่ไหนที่จะฟื้นคืนกลับมา

ระหว่างนี้แม้ไทยจะพอรับมือในด้านระบาดวิทยาได้แล้ว แต่ในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยจำเป็นต้องประเมินภาพอนาคตโลกหลังโควิด-19 เพื่อปรับตัวและกำหนดนนโยบายด้านเศรษฐกิจได้ทันความเปลียนแปลง

ติดตามการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในโลกหลังโควิด-19 จะหน้าตาเป็นอย่างไร ใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง กับ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ออกอากาศทาง สถานีวิทยุจุฬาฯ CU RADIO

ออกอากาศทางวิทยจุฬาฯเมื่อ 7 ก.ค. 2563