คิดยกกำลังสอง: เรียนรู้จากโควิด…หยุดโรคติดต่อทางสังคม

ไม่ใช่เพียงเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ แต่พฤติกรรมของคนในสังคมก็ติดต่อกันได้ โดยที่เรามักจะไม่รู้ตัว…การติดต่อทางพฤติกรรมหรือการติดต่อทางสังคม สำคัญอย่างไร และทำอย่างไรไม่ให้พฤติกรรมไม่ดีติดต่อตามกัน เช่น การฆ่าตัวตาย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ถอดบทเเรียนการป้องกันโรคระบาดโควิด สู่การป้องกันโรคติดต่อทางสังคมและการส่งเสริม ใน คิดยกกำลังสองตอน เรียนรู้จากโควิดหยุดโรคติดต่อทางสังคม ออกอากาศเมื่อ 20 ก.ค. 2563

ท่านสามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส