พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ถึงเวลาปรับปรุงระบบคุ้มครองเด็กยุติความรุนแรงทั้งกายใจ

สถิติความรุนแรงต่อเด็ก จะถูกรับรู้และมองเห็นว่าเป็นปัญหาเมื่อมีการร้องเรียนหรือเป็นข่าวและคดีความเท่านั้น

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กจึงเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง ที่จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบการป้องกันคุ้มครองอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้น

ดร. บุญวรา สุมะโน นักวิชาการนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม ติดตามปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทย ที่นำมาสู่ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการคุ้มครองเด็ก